Phần mềm

Phần mềm sếp thời khoá biểu tự động

02:50 | 12/10/2015
Lên kế hoạch đào tạo, cấu hình điều kiện phòng, giảng viên, lớp, môn, sắp xếp tự động lịch học, lịch dạy...
Hệ thống sắp xếp thời khóa biểu tự động thông minh. Được áp dụng rộng rãi cho các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp, trung cấp nghề.

Hệ thống được xây dựng theo quy trình chuẩn, khả năng linh hoạt cao, phù hợp cho cả hệ đào tạo niên chế và tín chỉ...

.
Các tin khác