Khách hàng trường học

Trường CĐ Kỹ Thuật Công Nghệ Quy Nhơn

02:32 | 16/06/2018


Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghệ Quy Nhơn là Trường Cao Đẳng Nghề Quy Nhơn trước đây.
Giải pháp phần mềm quản lý trường học, cổng thông tin điện tử, website trường học... đã được nhà trường ứng dụng từ năm 2012 cho đến nay...


Website nhà trường: http://cdktcnqn.edu.vn
Cổng thông tin điện tử:  http://quynhon.phanmemdaotao.com

Các tin khác