Ý kiến khách hàng

10:05 | 09/10/2015
Ông {b}Lê Văn Trung{/b} / Học Viện LILAMA2
"Không có phần mềm SIMS.NET chúng tôi khó lòng làm tốt công tác đào tạo..." đó là câu bắt đầu khi được hỏi về Giải pháp phần mềm quản lý trường học của Cty Thiên Hà Số
Các tin khác