Phần mềm

Phần mềm quản lý doanh nghiệp toàn diện

02:50 | 12/10/2015
Quản lý nhân sự - tiền lương, chấm công vân tay hoặc thẻ thông minh, kho bán hàng, kế toán, ...

Giải pháp phần mềm quản lý doanh nghiệp toàn diện với các phân hệ chức năng chính như sau:

1. Quản lý hệ thống:
    - Quản lý người dùng.
    - Phân quyền người sử dụng.
    - Theo dõi nhật ký người dùng một cách chi tiết nhất.
    - Sao lưu, phục hồi dữ liệu tự động.

2. Quản lý danh mục dùng chung:
    - Các danh mục chung như tỉnh thành, quận huyện, khu vực, chi nhánh kho bãi được cấu hình sẵn cho toàn hệ thống.
    - Các danh mục chung cho từng phân hệ chức năng cũng được thống nhất từ đầu, để tiện cho việc thống kê.

3. Quản lý Nhân sự tiền lương:
    - Hồ sơ nhân sự.
    - Hợp đồng nhân sự.
    - Quan hệ nhân thân.
    - Quá trình điều động công tác, đào tạo.
    - Quá trình khen thưởng, kỷ luật nhân viên.
    - Tính phép năm, đăng ký phép năm, theo dõi tồn phép năm.
    - Tính lương.

4. Quản lý chấm công:
    - Đăng ký nghỉ chế độ.
    - Đăng ký nghỉ phép năm.
    - Đăng ký ca làm việc, đăng ký tăng ca.
    - Chấm công tự động bằng máy vân tay, hoặc máy quét thẻ thông minh.
    - Tính công, báo cáo trễ sớm, tăng ca.
  (*) Có phiển bản phần mềm nhân sự tiền lương miễn phí của công ty.

5. Quản lý kho bán hàng:
    - Nhập hàng, mua hàng.
    - Xuất hàng, bán hàng.
    - Chuyển kho.
    - Tổng hợp xuất nhập tồn
    - Thống kê doanh số.
    - Tổng hợp công nợ.

6. Quản lý kế toán:
    - Thu tiền.
    - Chi tiền.
    - Chuyển khoản.
    - Tổng hợp thu chi.
    - Tổng hợp doanh thu.
    - Báo cáo tài chính.

Ngoài những phân hệ chính như trên, tuỳ đặc thù doanh nghiệp sẽ có thêm các phân hệ chức năng quản lý khác như:

1. Quản lý điều chuyển xe.

2. Quản lý đơn hàng bán lẻ.

3. Quản lý vận đơn (logistics).


Phần mềm sẽ gồm các phân hệ chức năng nghiệp vụ, hệ thống báo cáo sẽ được thiết kế đặc thù phù hợp cho từng doanh nghiệp. Số liệu báo cáo thống kê sẽ được thể hiện bằng bảng số liệu, biểu đồ trực quan cho người quản lý cấp cao của doanh nghiệp. 
Nếu các bạn muốn trải nghiệm về phần mềm, hãy tải phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện miễn phí của chúng tôi để dùng thử.

Các tin khác