Ý kiến khách hàng

Bây giờ không có phần mềm thì thua, không thể quản lý nổi

10:10 | 09/10/2015
Thầy {b}Nguyễn Huy Cường{/b}/ Trường TCXD
Ông Nguyễn Huy Cường - TP Đào Tạo TCXD cho biết thêm là nhà trường đã sử dụng phần mềm của CTY Thiên Hà Số cho đến nay đã được 3 năm.
Các tin khác